Drets d’imatge

D’acord amb la normativa sobre el dret a la imatge personal, per a la publicació d’imatges a la web del Programa «El Montseny a l’escola» cal l’autorització dels pares o representants legals dels menors.

Aquí podeu descarregar el full d’autorització pertinent: