Avaluació del programa Montseny a l’escola

 

Proposta preliminar

 

 

Tota avaluació té sentit fer-la si és per prendre decisions en funció de les dades obtingudes. Per tant, serà important plantejar-nos:

 

 1. Què volem saber?
 2. Quines dades ens poden ser útils?
 3. Com les analitzarem?
 4. Què en farem amb els resultats?

 

 1. Què volem saber?

 

 1. L’alumnat ha après? El treball fet ha transcendit l’escola?
  1. Sabers competencials que s’han desenvolupat en relació al coneixement del Montseny, als continguts curriculars de tot tipus, als sentiments i emocions, i a la capacitat d’actuar.

  2. Impacte a la resta del centre escolar, en les famílies i en l’entorn proper.

 1. Els materials didàctics dissenyats han estat útils?

  1. Adequació de la proposta als objectius, al currículum, a l’edat i diversitat dels nens i nenes, a la realitat de les escoles…

  2. Qualitat i interès de les diferents activitats i de la seva seqüenciació: el conte, les d’introducció de coneixements, les sortides, les de síntesi, l’acció…

  3. Aplicació que se n’ha fet i raons dels canvis introduïts.

 1. El suport proporcionat ha estat útil per poder aplicar el programa eficaçment?

  1. Interès i ús de les orientacions que acompanyen el material didàctic

  2. Adequació i qualitat del suport donat pels CEA

  3. Suficiència i qualitat de la informació i formació proporcionada

 1. Quines dades podem recollir per donar-hi resposta?

Necessitarem dades que aportin la direcció de l’escola, els mestres, nenes i nenes, alguns familiars, els CEA i les institucions que han col·laborat.

 • Respostes a un qüestionari (via Internet). Part de les preguntes podrien ser comunes als diferents participants, per possibilitar la comparació (veure proposta a l’annex de possibles preguntes).

 • Produccions d’alumnes. Podrien ser de 4 alumnes per centre, 2 de nivells alt i 2 de nivell mig (escanejades o fer-ne fotos).

 • Fotografies dels alumnes fent les diferents activitats

 • Comentaris, reflexions o d’altres escrits o comunicacions orals –gravades-, aportats pels mestres o pels educadors dels CEA.

3. Com analitzar les dades recollides (i qui)?

 1. Pel que fa al qüestionari, la quantificació de les respostes tancades pot ser automàtica

 2. La resta de dades exigiria una anàlisi qualitativa. Es podria pensar en algun estudiant universitari que fes els seu treball de recerca en funció d’aquest projecte.

 

4. Què en farem amb els resultats?

 

Si es detecta que cal:

 

 • Revisar el material didàctic, a tots els nivells: objectius, continguts, activitats, avaluació…
 • Revisar el suport donat des de les diferents institucions.
 • Revisar, per part de les escoles, com s’ha aplicat el programa.

 

I també:

 

 • Donar a conèixer el treball fet i l’avaluació per tal que altres escoles i institucions puguin utilitzar els resultats per millorar la seva pràctica

 

 

 

Annex: Idees per al qüestionari (s’hauria de pensar més, són només idees)

 

 

 1. L’alumnat ha après?

 

. Indicar el nivell d’assoliment dels objectius del programa:

 

 • Seleccionar alguns dels objectius –segurament els generals- i demanar: alt, mig, poc, gens

 

. Quins serien els 3 aprenentatges que creus més assolits? (pregunta oberta)

 

 

. Interès demostrat pels aprenentatges. Els nens i nenes:

 

 • han plantejat preguntes interessants: la majoria, una bona part, pocs, quasi cap
 • han explicat a casa què feien i aprenien

 

En algunes de les qüestions, demanaria que posessin algun exemple (per exemple, de pregunta interessant)

 

A les famílies (una mostra) es pot preguntar pel mateix i també als CEA

 

 

 1. El treball fet ha transcendit l’escola?

 

Per als equips directius, però també en algunes de les preguntes a la resta de participants

 

. Tot i que era la UD s’ha aplicat al C.I., la resta de l’equip de mestres ha valorat l’interès treball?

. Ha demostrat interès per participar-hi?

. …

 

c) Els materials didàctics dissenyats han estat útils?

 

. La proposta didàctica ha servit per assolir els objectius?

. Els continguts treballats s’adeqüen al currículum de CI?

. La UD en el seu conjunt és apropiada per a l’edat de l’alumnat?

. La UD en el seu conjunt s’adequa a alumnes amb diferents capacitats?

. …

 1. Qualitat i interès de les diferents activitats i de la seva seqüenciació, i aplicació que se ha fet:

Aquí posaria un llistat de les diferents activitats i primer preguntaria si l’han aplicat i després

la graduació podria ser: És molt idònia, caldria introduir algun petit canvi, s’hauria de revisar a fons, millor eliminar-la

A part d’aquesta resposta es podria demanar alguna raó (si no la consideren idònia) i/o què millorarien, en una pregunta de resposta oberta.

També es pot preguntar si han seguit l’ordre proposat en la realització de les activitats i les raons del no (si es que la resposta fos aquesta)

 1. El suport proporcionat ha estat útil per poder aplicar el programa eficaçment?

Aquí es pot demanar la valoració del 3 aspectes:

 • Interès i ús de les orientacions que acompanyen el material didàctic

 • Adequació i qualitat del suport donat pels CEA

 • Suficiència i qualitat de la informació i formació proporcionada

Per valorar quines preguntes poden preguntar-se a 2 o 3 dels ”participants” (i reconèixer si són suficients, es podria partir d’un quadre com aquest:

Mestres/escola

Famílies

CEA i altres institucions

 1. L’alumnat ha après?
… preguntes
b) El treball fet ha transcendit l’escola?
… preguntes
c)…

 

NSP Maig 2013